• tomato sandwich

STEF TRANS d.o.o. je kompanija koja je osnovana 1999. godine sa sedistem u Čačku.

Naše aktivnosti obuhvataju transport robe u drumskom saobraćaju, carinskom posredovanju, skladištenju i daljoj distribuciji robe.

Svakom klijentu se posvećujemo maksimalno u skladu sa njegovim potrebama davajući najbolja rešenja uz najoptimalnije troškove.

Za veoma kratko vreme uspeli smo da izgradimo dugoročne poslovne odnose sa mnogim firmama iz Zapadne Evrope i firmama u Srbiji koji su lideri u proizvodnji tekstila, nameštaja, hrane i ostalih komercijalnih roba.

Web design by: Prometheus Design